Odamız Seçim Takvimi Belirlendi. Yazdır e-Posta
Salı, 19 Eylül 2017 15:19

Üyelerimizin Dikkatine,

5174 Sayılı Kanunun Üçüncü Bölüm Oda, Borsa ve Birlik Organlarının Seçim Usulü 81-82-83-84-85. maddeleri gereği 2017 yılının Ekim ayında başlayıp Kasım ayında tamamlanması gereken Oda Organ seçimleri ile ilgili olarak;

Niksar Ticaret ve Sanayi Odası Organ Seçimleri 14 Ekim 2017 Cumartesi günü Oda Hizmet Binasında yapılacaktır. 14 Ekim 2017 tarihinde yapılacak seçimle ilgili olarak Niksar İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’ ndan gerekli onay alınmış olup, ilgili seçim takvimine göre 29 Eylül 2017 Cuma günü mesai bitimi itibariyle listeler, İlçe Seçim Kurulu’ nca onaylanmış olacaktır.

Bu bakımdan 29 Eylül 2017 tarihinden sonra askıdan düşürülen ya da Vergi bilgilerini güncelleyen firmalar, seçim listelerinde yer alamayacaktır.

Diğer bir ifade ile; 29 Eylül 2017 tarihine kadar borçlarının tamamını ödeyerek askıdan indirilen ve vergi numaralarını güncelleyen firmalar, İlçe Seçim Kuruluna seçim listelerine dahil edilmeleri için müracaat edeceklerdir.

Ayrıca, onaylanan seçim listelerinde yer alan şirketler; yetki belgesi olmadan oy kullanamayacaklardır. Bu bakımdan Ticaret Sicil Müdürlüğünden temin edilecek olan yetki belgesi dilekçesi şirket temsilcileri tarafından (Müşterek imzaya yetkili olanlar çift imzalı) imzalanarak, Odamız Ticaret Sicili Müdürlüğü’ ne teslim edilecek ve Sicil Müdürlüğü’ nce düzenlenecek yetki belgesi oy kullanma esnasında Sandık Kurulu’ na ibraz edilecektir.

Bu bakımdan, Sicil Müdürlüğü’ nde oluşabilecek yoğunluk da dikkate alınarak, üyelerimizin yetki belgesi işlemlerini son günlere bırakmadan bir an evvel almaları son derece önemlidir.

Seçim takvimi ve duyurularla ilgili gelişmeler, sürekli olarak Odamız Web sitesinde üyelerimize duyurulacaktır.

Üyelerimizin dikkatine ilanen duyurulur. 

(YETKİ BELGESİ ÖRNEĞİ)

EKİM/KASIM 2017 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN ODA / BORSA ORGAN SEÇİMLERİNDE OY KULLANACAK TÜZEL KİŞİ TEMSİLCİLERİ İÇİN GEÇERLİDİR.

TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ’ NE

NİKSAR

………… sicil nolu ………………………………………………………………………………………

Ünvanlı şirketimizin tescil edilmiş ana sözleşmesi gereğince, şirketimizi temsile ve bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olan …………………………………………………………………. Ekim/Kasım 2017 ayında yapılacak Niksar Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinde şirketimiz adına oy kullanacaktır.

Gereğini rica ederim.

Kaşe, Tarih,

Yetkili İmza Sahiplerinin

Adı Soyadı ve İmzaları

5174 Sayılı Kanuna Tabi Oda/Borsa Organ Seçimlerinde Kullanılacak

YETKİ BELGESİ

……………………………………………. (T.C.No: ………………………...),  yukarıda sicil numarası ve ünvanı yazılı şirketi temsile, bağlayıcı işlem yapmaya yetkilidir.

Ertuğrul YILMAZ

Ticaret Sicili Müdürü

İmza – Tarih – Mühür

Not :  1) Yetki Belgeleri Harca Tabii değildir.

2) Dilekçeler; münferit yetkiye sahip olanlar tarafından tek başına, müşterek yetkiye sahip

olanların ise tümü tarafından imzalanır.

Son Güncelleme: Cuma, 22 Eylül 2017 15:30
 

Copyright © Şah Bilişim Hizmetleri - Her hakkı saklıdır. destek@sahbilisim.com