GERÇEK KİŞİLER

16dot2a.gifKAYIT
16dot2a.gifDEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
16dot2a.gifADRES DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ
16dot2a.gifSİGORTA ACENTELIĞI 
16dot2a.gifSİGORTA ACENTELIĞI FESHİ
16dot2a.gifTİCARETİ TERK
 

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK 14. md.)

Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan  ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nun 48. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır.

A) KAYIT

1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. İmza Beyannamesi Noter Onaylı (2 Nüsha)
3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (1 nüsha)
4. İkametgah Belgesi 1 adet
5. Oda kayıt beyannamesi (Tacir tarafından İmzalanmalı, tacirin resmi bulunmalıdır)
6. Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış  olmalı)
7. Vergi levhası fotokopisi
8. İki Adet Fotoğraf
9. NİKSAR Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğinden kaydı olmadığına dair belge

B) DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ

1. Dilekçe (tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Unvan değişikliği için noterden düzenlenmiş imza beyannamesi
3. İş adresi, ev adresi değişikliği ve şube açılması için firma sahibi tarafından imzalanmış değişikliği belirten dilekçe

Örnekler:

§  Şube Açılışı (Merkezi NİKSAR dışında olan Gerçek Kişi NİKSAR şube açılışı)
§  Meşgale ve Unvan Değişikliği

C) SİGORTA ACENTELIĞI 

1. Dilekçe
2. Acentelik vekaletnamesi (noter onaylı - 2 nüsha)
3. Tali acentelik ise sigorta şirketinin muvafakat namesi

D) SİGORTA ACENTELIĞI FESHİ

1. Dilekçe
2. Acentelik sözleşmesi fesih namesi (noter onaylı - 2 nüsha)

E) TİCARETİ TERK

1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
2. Mal beyannamesi (firma sahibi tarafından imzalanmış olmalı - 2 nüsha)
3. Vefat nedeniyle kapanış  talebinde veraset ilamı eklenmeli, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.Veraset ilamı asıl veya onaylı suret olmalıdır.

F) ŞAHIS ADRES DEĞİŞİKLİKLERİ

1. Dilekçe (Tacir tarafından imzalanmış olmalı)
6. Taahhütname (tacir tarafından imzalanmış  olmalı)
7. Yeni Adresi gösterir Vergi levhası fotokopisi